Onsdag 26. oktober 2016 kl. 19 i Kverneland, Litteraturhuset i Oslo

I over tyve år har Erling Kittelsen arbeidet med oversettelser fra blant annet persisk, sumerisk, arabisk, koreansk og bengali. Ingen av disse er språk han behersker, men i samtale med dikteren selv, eller en annen med kjennskap til kildespråket, har han kommet frem til norske versjoner. Kittelsen har vært en pionér i arbeidet med eksilforfattere og denne typen oversettelsesprosess. Arbeidet har både vært et resultat av egen dikterisk nysgjerrighet og mangelen på oversettere fra ikke-europeiske språk. Det siste er en stadig mer aktuell problemstilling. Store minoritetsgrupper, som for eksempel somaliere og eritreere, har ingen oversettere her til lands, og er dermed heller ikke representert i den norske bokfloraen. Hva kan vi oversettere, med de språkkunnskapene vi har, gjøre for å bøte på dette? Hva skiller den samtalende oversettelsen fra den tekstbaserte? Hva er utfordringene med å oversette fra fjerne språk og kulturer? Og er egentlig de fjerne språkene så fjerne? Dette og mer til vil det snakkes om i oktoberutgaven av Oversatt Aften.

Oversetter Johanne Fronth-Nygren, som nylig har fått prøve seg som oversetter fra oromo, tigrinja og arabisk, intervjuer Erling Kittelsen.

Johanne Fronth-NygrenJohanne Fronth-Nygren
Erling KittelsenErling Kittelsen. Foto: NHenrik – Eget verk, CC BY-SA 4.0

 

 

 

 

Oversatt Aften er Norsk Oversetterforenings månedlige soaré for formidling av og diskusjon om den oversatte litteraturen.