Onsdag 31. august 2016 kl. 19, i  Kverneland, Litteraturhuset i Oslo

Boka Sykdommen til døden av den danske filosofen og teologen Søren Kirkegaard foreligger i år på norsk i Knut Johansens oversettelse. Originalverket ble skrevet i 1849 og utgitt under psevdonymet Anti-Climacus. Det handler om Kierkegaards begrep om eksistensiell fortvilelse, som han setter lik det kristne begrepet om synd. I høstens første utgave av Oversatt Aften vil Knut Johansen snakke om både Kierkegaards aktualitet i vår tid og om spesielle faglige utfordringer knyttet til oversettelsen.

Johansen, KnutKnut Johansen er en merittert skribent og oversetter med en stor og variert produksjon bak seg. Han har oversatt cirka hundre skjønnlitterære titler til norsk, inklusive ni titler av Søren Kierkegaard. I 2001 mottok han Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterpris og i 2005 FITs Aurora Borealis  Prize for Outstanding Translation of Non-Fiction Literature.