Litteraturhuset i Bergen,  18. september kl 19.00-21.00
Fosse-stova (obs! 1. etasje)

Oversatt på Litteraturhuset i Bergen er en arrangementsserie som handler om å gjøre arbeidsmetoder og resultater fra oversetteryrket kjent blant et bredt publikum. Tirsdag 18. september skal det handle om oversettelse av italiensk kvantefysikk og tysk modernisme.

Den italienske fysikeren Carlo Rovelli har hatt stor suksess med sine bøker om partikkelfysikk, tid og rom. I bøker som Virkeligheten er ikke slik vi tror (2017) og Tid (2018) forklarer han på pedagogisk vis hva fenomener som sorte hull og kvantegravitasjon egentlig er. Rovellis norske oversetter Birgit Owe Svihus skal snakke om hvordan hun løste utfordringene med å oversette bøker om teoretisk fysikk fra italiensk, der det ofte manglet norske begreper.

Øystein Vidnes fikk Kritikerprisen for sin oversettelse av Robert Musils Tre kvinner (1924). Den østerrikske forfatteren er kjent for sine sterke kortprosatekster om det moderne selvet. Vidnes snakker om sitt arbeid med å oversette Musil, og om fordeler og ulemper ved å oversette til nynorsk.

Oversatt blir støttet av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) og Norsk Oversetterforening (NO).