Litteraturhuset i Bergen, tirsdag 19. september kl. 19.00–20.00

Forfatter og språkviter Kristin Fridtun løfter fram bøkene som både i navnet og gagnet handler om ord: ordbøkene. Allerede i de eldste kultursamfunnene, som Assyria og Babylonia, laget de systematiske oversikter over ordtilfanget i språket. Ordbøkene står sjelden fremst på den litterære scenen, men for mange skrivende har de en selvsagt plass. «Ord lever ikke i ordbøker, de lever i sinnet vårt», sa Virginia Woolf – likevel slo hun stadig opp i ordbøker. Hva er det med disse bøkene?

Henrik Walter-Johnsen er nestleder i NAViO, som er foreningen for de norske TV-teksterne. Han skal snakke om hvordan teksterne jobber, hvordan livet som tekster er, hvordan bransjen fungerer, og hvilke utfordringer teksterne står overfor. Henrik har ledet arbeidet med å utarbeide felles retningslinjer for den norske tekstebransjen og har lagt dette frem for den store oversetterkongressen FIT i Brisbane i Australia. Det skal vi også få høre mer om.