Litteraturhuset i Bergen, Alver,  tirsdag 20. november kl. 19.00–20.15

Den amerikanske forfatteren Rebecca Solnit (f. 1961) er kjent for sin originale og kritiske essayistikk om samfunnsaktuelle tema. I sine bøker diskuterer hun tema som trakassering og undertrykkelse, og hun er blant annet kjent for å ha funnet opp begrepet mansplaining. Denne høsten er Solnit aktuell på norsk med boken Å gå seg vill. En felthåndbok. Med sin litterære oppfinnsomhet og særegne stil viser hun hvor tøyelig det engelske språket kan være. Å oversette Solnits engelsk blir derfor spesielt krevende. Er engelsk et vanskeligere språk enn du tror?

Oversetter Pål H. Aasen foredrar om Rebecca Solnits stil og møter deretter oversetter og kritiker Espen Grønlie til samtale.

Oversatt på Litteraturhuset i Bergen er en arrangementsserie som handler om å gjøre arbeidsmetoder og resultater fra oversetteryrket kjent blant et bredt publikum. Oversatt blir støttet av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) og Norsk Oversetterforening (NO).