Oversettelse og oversettere gjennom historien
4.–5. mai 2020, Tøyen hovedgård i Botanisk hage, Oslo

Oversettelseshistorie er det overordnede temaet for seminaret, som arrangeres av Traveling Texts (Universitetet i Oslo) og Norsk Oversetterleksikon (Norsk Oversetterforening). Hovedmålet med seminaret er å rette søkelyset mot den delen av historien som sjelden blir omtalt, nemlig den oversatte. Hvordan har oversettere og oversettelser satt sitt preg på historien generelt og litteraturhistorien spesielt? Hvordan har oversatt litteratur blitt lest og omtalt gjennom historien? Hva kjennetegner oversettelser og gjendiktninger i ulike tidsepoker? Hvilken rolle spiller oversetterens ideologiske ståsted? Hvordan kommer intertekstualitet til uttrykk i oversettelser? Hvordan skriver vi oversettelsenes og oversetternes historie? Dette er noen av spørsmålene vi håper å få belyst under seminaret.

Inviterte bidragsytere er:
Cecilia Alvstad, professor, Stockholms universitet
Alf B. Glad, oversetter og fagbokforfatter
Aina Nøding, forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket
Outi Paloposki, professor, Universitetet i Turku
Janneken Øverland, litteraturkritiker og tidligere redaksjonssjef for oversatt litteratur i Gyldendal

Vi åpner for både vitenskapelige og populærvitenskapelige/formidlende innlegg på 20 minutter innen temaene oversetteren i litteraturhistorien, ideologi i oversettelse, oversettelse av barne- og ungdomslitteratur, gjendiktning, intertekstualitet og resepsjon/mottakelse. De vitenskapelige innleggene kan være på engelsk, norsk, svensk eller dansk. De populærvitenskapelige innleggene kan være på norsk, svensk eller dansk og bør omhandle norsk (eller skandinavisk) oversettelseshistorie.

Det er et mål at flest mulig av innleggene på sikt blir publisert som artikler i Norsk Oversetterleksikon (NOleks). Leksikonet, som er nettbasert og åpent tilgjengelig for alle, publiserer både formidlende og vitenskapelige artikler. Artiklene i leksikonet tar først og fremst for seg norsk oversettelseshistorie, men vi er også åpne for å ta inn mer generelle temaer knyttet til oversettelsesteori og oversettelseshistorie. Formidlende artikler som publiseres etter ordinær redaksjonell behandling, honoreres etter faste satser. Vitenskapelige artikler blir fagfellevurdert. De honoreres ikke, men gir publiseringspoeng på nivå 1. NOleks finner du her.

Vi ber deg sende et sammendrag (maksimum 300 ord) og en kort biografisk beskrivelse (maksimum 100 ord) til annkris@oslomet.no og eva.refsdal@ilos.uio.no innen 1. februar 2020. Du får svar fra oss innen 1. mars 2020. Det koster ikke noe å delta på seminaret. Du får servert lunsj, kaffe og forfriskninger, men må ordne med reise og overnatting selv.

Arrangementskomite: Geir Uvsløkk (ILOS, UiO), Kristina Solum (NOleks) og Eva Refsdal (NOleks)