25.–28. mai ble den internasjonale konferansen “History and Translation: Multidisciplinary Perspectives” arrangert ved Universitetet i Tallinn. Arrangør var det nystartede History and Translation Network (HTN). Konferansen bestod av foredrag og parallelle paneler og hadde mer enn 150 deltakere fra 25 land med bakgrunn innen ulike akademiske fagfelt. Det overordnede temaet var hvordan oversettelse har formet historien og betydningen av historisk kontekst i studiet av oversettelser. Fullt program for konferansen finnes her.

Christine Amadou, redaksjonsmedlem i Norsk Oversetterleksikon, deltok på konferansen på vegne av NO og var med i en panelsamtale om oversetterleksikon fredag 27. mai. Tittelen var «Translators’ Dictionaries and the Construction of Translation Histories», og i tillegg til Amadou deltok Lars Kleberg (fra Svenskt Översättarlexikon), Petra Broomans (fra nederlandske Vertalerslexicon), Julija Boguna (fra tyske Germersheimer Übersetzerlexikon) og Ewa Kolodziejczyk (fra Det polske vitenskapsakademiets oversetterleksikon).

Hvert leksikon ble presentert, deretter var det samtale mellom leksikoninnlederne og publikum. Mange interessante spørsmål ble berørt, blant annet hvor strenge rammer det skal være for biografiene, forfatterinstruks (i Polen fyller den 15 sider), hvem som skal skrive, hva man gjør med «ubehagelig» personinformasjon og med oversettelser som viser seg å være dårlige eller slurvete, og hvor akademisk et oversetterleksikon skal være.  Tematiske artikler, kortbiografier og behovet for å skrive om produktive oversettere som ikke har oversatt den mest prestisjefylte litteraturen, ble også diskutert.