Statsministerens kontor i Østerrike (Bundeskanzleramt) deler årlig ut premier for oversettelser til og fra tysk. Premiene har en verdi på mellom 800 og 2200 euro.

Oversettere som i løpet av de siste fem årene har oversatt en østerriksk forfatter til norsk og har lykkes godt med oversettelsesjobben kan ta del i denne konkurransen. Det er både forlagene og oversetterne selv som kan melde inn sine forslag til juryen. Innleveringsfrist er den 31. juli 2015, mer informasjon HER.

Med vennlig hilsen

Georg Schnetzer

Ambassadens nestleder