Den internasjonale oversetterføderasjonen FIT (Fédération Internationale des Traducteurs) inviterer hvert tredje år sine medlemmer og andre oversettere, terminologer og tolker fra hele verden til sin verdenskongress. På årets kongress, som avholdes i Berlin, samles over 1 600 deltakere fra mer enn sytti land for å diskutere språkindustriens framtid og andre viktige problemstillinger knyttet til virket.

Deltakere på FITs generalforsamling 2014 merker seg med bekymring hvilken situasjon kolleger i konfliktområder verden over befinner seg i. Gjennom sine risikofylte og  uhyre viktige oppdrag garanterer de i det minste et minimum av kommunikasjon mellom parter i en konflikt – parter som ellers ville være «språkløse». Som språkkyndige yrkesutøvere med en sterk forpliktelse til å være nøytrale, bygger oversettere og tolker bro over språklige og kulturelle barrierer, og bidrar slik til å løse situasjoner hvor ellers bare våpnene ville ha talt. Men deres innsats høster sjelden den anerkjennelsen de fortjener. I stedet stemples de stadig som forrædere eller kollaboratører av alle involverte parter.

I anerkjennelse av den betydningen deres arbeid har og den risiko det medfører, ønsker deltakerne ved FITs generalforsamling å appellere til så vel nasjonale regjeringer som det internasjonale samfunn om å

    • beskytte lokale oversettere og tolker i konfliktområder
    • sikre oversettere og tolker et liv i trygghet både under og etter oppdrag i konfliktområder
    • respektere oversetteres og tolkers nøytralitet
    • arbeide for en FN-konvensjon og/eller et internasjonalt trygghetsdokument til beskyttelse av oversettere og tolker i konfliktområder under og etter oppdrag