Norsk Litteraturfestival ‒ Sigrid Undset-dagene er Nordens største litteraturfestival med hovedvekt på nordisk samtidslitteratur og samspillet mellom litteratur og samfunn. Festivalen fikk status som knutepunktfestival i 2006, og har en sterk internasjonal profil. I 2014 arrangeres festivalen for 20. gang  – i år fra 20. til 25. mai. Norsk Oversetterforenings program Oversettertimen arrangeres i Søndre Park hver dag kl. 12.00.

Onsdag 21.5.:
Christian Rugstad presenterer romanene Brás Cubas’ posthume memoarer og Dom Casmurro av Machado de Assis. Harold Bloom har kalt ham et mirakel, Susan Sontag, Woody Allen og Allen Ginsberg har forkynt sin entusiasme for ham. Og med god grunn. Hos Machado de Assis (1831–1908), som til nå har vært en godt bevart brasiliansk hemmelighet, glir kynisme og melankoli, lek og alvor, ironisk vidd og psykologisk teft sammen i en romankunst som er overrumplende moderne og umiskjennelig original.

Torsdag 22.5.:
Synneve Sundby snakker om nobelprisvinneren Albert Camus. Hans hundreårsdag markeres i Norge med utgivelsen av samlinger som til nå bare har vært delvis oversatt. Ungdomstekstene i Retten og vrangen og novellesamlingene Sommer og Bryllup og Eksil og kongerike speiler den intellektuelle utviklingen til Albert Camus, en forfatter som tar økende avstand til alle former for «ismer» for å rette oppmerksomheten mot det konkrete mennesket. I Talene i Sverige behandler han kunstnerens moralske ansvar.

Fredag 23.5.:
Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond (BOF) deler ut Oversetterprisen og Trofastprisen. Oversetterprisen tildeles en oversetter som med sitt virke har utmerket seg ved bredde og kvalitet. Prisen er på kr 50 000. Trofast er BOFs hederspris til en person som over tid har gjort en særlig innsats for å fremme den oversatte skjønnlitteraturens stilling. Etter blomster og virak blir det møte med prisvinnerne.

Lørdag 24.5.:
Alf B. Glad presenterer Sovjetkvinner i krig.
Svetlana Aleksijevitsj’ Krigen har intet kvinnelig ansikt er historien til sovjetiske kvinner som deltok som soldater i annen verdenskrig, «Den store fedrelandskrigen». Aleksijevitsj har reist rundt og intervjuet hundrevis av kvinner, som med egne ord forteller hva de husker fra krigen, nå førti år senere. Hvordan opplevde de å være kvinne i et brutalt mannssamfunn? Hvordan har livet vært for dem etter at de vendte tilbake fra krigen?

Søndag 25.5.:
Eve-Marie Lund om Å oversette indre og ytre stemmer. Marlene van Niekerks Agaat er en flerstemmig roman om undertrykkelse, kjærlighet og hevn, som forteller historien om Sør-Afrika som nasjon. En rekke forskjellige kommunikasjonstråder utbroderer et helt lands splittede kulturelle psykologi, sett gjennom livshistorien til den ALS-syke Milla de Wet som ligger på dødsleiet, ute av stand til åkommunisere med andre enn sin svarte pleierske Agaat.

 

 

Lillehammer