Mandag 23. til onsdag 25. mai 2016 arrangerer det svenske kulturrådet en konferanse for oversettere fra svensk til andre språk. Programmet vil inneholde workshops, foredrag, forfatterpresentasjoner og andre oversetterrelaterte aktiviteter. Konferansen vil finne sted på Långholmen i Stockholm og vil særlig omhandle skjønnlitterær oversettelse.

Kulturrådet vil gi deltakerne støtte til reisen og dekke kost og losji. Antall plasser er begrenset, og søkere som kan vise til minst en publisert oversettelse vil bli prioritert. Man vil også etterstrebe en spredning i språkområder.

Søknadsfrist: 25. februar 2016. Les mer om konferansen HER.