Den norske forleggerforening og Den norske bokhandlerforening er arrangører av festivalen. Både forlag, bokhandler og bokklubber er involvert i arbeidet med å lage Norges største bokfestival. Norsk Oversetterforening deltar hver dag med et timelangt program.

Fredag 16.9. kl. 16.30 i Spikersuppa i Saras telt:
May Grete Lerum om «hva er chick lit?», Kirsti Vogt og Elsa
Frogner forteller om sitt arbeid med aktuelle chick lit-bøker.

Lørdag 17.9. kl. 11.30 i Spikersupa på Scene 3:
Silje Beite Løken, Stian Omland og Kirsti Øvergaard
forteller om sitt arbeid med aktuelle krimbøker.

Søndag 18.9. kl. 15.30 i Spikersuppa i Saras talt:
Cille Dahl, Dagny Holm, Øystein Rosse, og Tor Tveite
forteller om sitt arbeid med aktuelle barne- og ungdomsbøker.

Les mer om Oslo bokfestival HER