I år er det andre gangen at Letterstedtska föreningens nordiske oversetterpris fra de nyhlénske midlene deles ut. Prisen er på 50.000 sek og skal deles ut hvert eller hvert annet år. Prisen utgjør belønning for oversettelse mellom de nordiske språkene av litterært eller essayistisk verk eller en oversetters gjerning som helhet. Prisen er blitt til gjennom en donasjon til Letterstedtska föreningen fra fhv. universitetslektor i tysk ved Stockholms universitet Lars-Olof Nyhlén og hans ektefelle Marthe, Hässelby.

Per Qvale, norsk litteraturviter og oversetter, er blitt tildelt Letterstedtska föreningens nordiske oversetterpris fra de nyhlénska midlene for 2013.

Styrets begrunnelse:

Per Qvale (f. 1946) har oversatt mer enn 100 bøker fra svensk, engelsk og tysk. Hovedtyngden av et oversetterarbeid som har pågått fra midten av 1970-tallet ligger på svensk litteratur med ca. 70 titler. Hans presise oversettelser viser stor respekt for originalen, mens et moderne norsk språk gjør at hovedverker i svensk samtidslitteratur fremstår som moderne klassikere også i norsk språkdrakt.”
Per Qvale er født i 1946. Han er magister i litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo og har utgitt fagbøker om oversettelse i teori og praksis, ved siden av et omfattende skjønnlitterært oversettelsesarbeid som begynte i l1976.

Qvale oversetter fra svensk, engelsk og tysk med klar overvekt på oversettelse av svensk samtidslitteratur emd forfattere som Sven Delblanc, Torgny Lindgren og Göran Tunström og mange flere. Han har vært formann i Norsk oversetterforening, og ble i 2002 tildelt Den norske Bokklubbens skjønnlitterære oversetterpris. For sin oversettelse av Thomas Manns Lotte i Weimar fikk han i 2008 den største æresbevisning en norsk oversetter kan få – Bastianprisen.

Prisutdeling for Letterstedtska föreningens nordiske oversetterpris fra de nyhlénska medlen finner sted på et översetterseminar som Letterstedtska föreningen arrangerer 18.-19. oktober 2013 i Stockholm.