I den språklig drivende romanen Melkemannen av Anna Burns møter vi en ung, navnløs forteller som skriver som et uvær om melkemannen hun aldri ville ha, om sannheter som kanskje er noe helt annet, om en by i et konfliktområde vi bare kan gjette er den blodige tiden i Nord-Irland fra noen tiår tilbake. Kirsti Vogt forteller om romanens språklige kraft og hvordan teksten ytte en motstand hun tenkte at hun umulig kunne hamle opp med. Det gikk likevel over all forventning: den Booker-pris-vinnende romanen Milkman har høstet godord for Vogts oversettelser.

https://www.youtube.com/watch?v=AlaBYS3W_gg

Kirsti Vogt (f. 1971) oversetter fra engelsk, svensk og dansk til norsk, og har mottatt flere priser for sine oversettelser: Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur 2019, for oversettelse av Jessica Townsends Ingenlund: Morrigans forbannelse, Kulturdepartementets oversetterpris 2020 for Jessica Townsends Vundersmed: Morrigans kall. Hun har også oversatt Ministeriet for den høyeste lykke av Arundhati Roy og Kate Elizabeth Russels Min mørke Vanessa, blant mye annet, og har fått mye ros for oversettelsen av Melkemannen av Anna Burns, som ble tildelt Bookerprisen i 2018.