Vi vet ikke så mye om kvinnene som oversatte bøker i Norge på 1800-tallet. Hilde Sejersted bidrar med sin artikkel om Petra Boyesen til å kaste lys over hvordan en oversettende kvinnes liv kunne arte seg på denne tiden.

«Både på fars- og morssiden tilhørte Petra Boyesen store presteslekter, der beskjeftigelse med bøker var en naturlig side ved tilværelsen. Mange erindringsbøker fra de gamle prestegårder viser hvordan interessen for litteratur ble den sentrale forbindelseslinje til verden utenfor de bygdesamfunn de ofte levde i. Man skrev selv, men leste og diskuterte først og fremst samtidens europeiske litteratur – og oversatte den. Dette skulle bli en viktig del av Petras voksne liv. Hun startet i 1869, nesten seksti år gammel, da hun trolig hadde færre familiære omsorgsoppgaver,» skriver Sejersted.

Petra Boyesen debuterte altså som oversetter i moden alder. Hun oversatte kristeligsinnet og oppbyggelig underholdningslitteratur, hovedsakelig fra tysk og engelsk, blant annet Fiskergutten fra Øen Man av datidens svært populære forfatter Hesba Stretton. Men hun lot det ikke bli med det: I 1887 debuterte hun også selv som forfatter, med Mellem Fjeldene: Fortælling. Året etter døde hun, 78 år gammel.

Les mer i Hilde Sejersteds artikkel i Norsk Oversetterleksikon.