FIT-kongressen i Brisbane er for lengst over, og det er på tide å oppsummere. Kortversjonen er: Det var en fin opplevelse! En litt lengre versjon følger her.

Generalforsamlingen
Før den åpne kongressen var det som vanlig to dagers generalforsamling der føderasjonens aktiviteter de siste tre år ble gjennomgått, og rådet ble gitt mandat for neste periode. Rundt femti foreninger var til stede, og med fullmakter var nærmere seksti representert.

Økt synlighet
Avtroppende president Henry Liu, fra New Zealand, har gjort en formidabel innsats på flere områder. Ikke minst har han gjennom en utrettelig reise- og foredragsvirksomhet gitt føderasjonen et realt løft når det gjelder synlighet og slagkraft.

Oversetterne anerkjennes av FN
I løpet av Lius presidentperiode har FIT fått gjennomslag for to viktige saker i FN-systemet. Etter iherdig innsats fra FIT og den franske oversetterforeningen SFT vedtok FNs generalforsamling i mai i år en resolusjon hvor de bekrefter hvor viktige oversetterne er i å «bringe nasjoner sammen, legge til rette for dialog, forståelse og samarbeid, og bidra til å fremme fred og sikkerhet i verden». FN vedtok samtidig å gjøre Hieronymusdagen til FNs internasjonale oversetterdag. Dette skal feires i New York 30. september i år, med den nye FIT-presidenten til stede.

Oversettere i konfliktsoner
En annen ting Liu har arbeidet for, er å trygge tolker og oversettere som jobber i utsatte områder, blant annet gjennom et utall henvendelser til styresmakter verden over. I samarbeid med Red T er det  utarbeidet en «Veiledning for sivile tolker og oversettere i konfliktsoner og bruk av tjenestene deres», som er oversatt til 16 språk. Målet på lengre sikt er at oversettere og tolker skal gis samme beskyttelse som journalister.

Samarbeid utvider FITs virkefelt
Det er inngått intensjonsavtaler med Det internasjonale forbundet for tegnspråktolker, WASLI, og Den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen WIPO, og det arbeides med tilsvarende avtaler med både PEN International og CEATL. Alt dette har bidratt til å styrke så vel FIT som organisasjon som oversetterne som yrkesgruppe.

Innsatsen har også gitt hele 14 nye FIT-medlemmer, men de litterære oversetterforeningene fortsetter imidlertid å falle fra, og her trengs det et krafttak i kommende periode.

Regionsavdelingen FIT Europe fortsetter å ønske seg større autonomi og en større andel av budsjettet, og denne maktkampen satte sitt preg på generalforsamlingen.

NOs gode samarbeidspartner Kevin Quirk fra NFF ble valgt til FITs president for de neste tre år. Dette er stort for alle oversetterorganisasjonene i Norge, og det er viktig at vi gir ham all den støtten han ber om.

Verdenskongressen
Den åpne verdenskongressen gikk over tre dager og var et velsmurt og godt organisert arrangement, men bar i noen grad preg av at arrangøren, den australske oversetterforeningen AUSIT, kanskje ikke helt hadde skjønt at det ikke var en alminnelig konferanse, men en FIT-kongress de arrangerte, og FITs saker og representanter kom noe i bakgrunnen.

Representanter for Aboriginal Interpreter Service. Foto.

Representanter for Aboriginal Interpreter Service. Foto: Jørgen Christian Wind Nielsen

Programmet var imidlertid bra, det var flere litterære innslag enn sist i Berlin, og jevnt over høy kvalitet på innslagene. Noe av det mest lærerike og interessante var kanskje åpningsseansen, som omhandlet tolketjenesten Aboriginal Interpreter Service i Nordterritoriet, der man har å gjøre med 100 ulike språk som skal tolkes til og fra engelsk. Tolken Maggie Napuriaulla Burns som tolker til warlpiri, pintupi og luritja, snakket om hvor vanskelig det var å opprettholde idealet om tolkens nøytralitet i et samfunn hvor synet på familie og slekt tilsier at enhver er i familie med fem hundre mennesker og i slekt med ti tusen, og en tolk uvegerlig vil oppleves som en som taler den ene sidens sak.

Et høydepunkt blant de andre hovedforedragene var Anthony Pym som snakket om alt det oversettere gjør i tillegg til å oversette – i motsetning til dataoversettelsen som gjør bare det – som å redigere, undervise, skrive, formidle osv., og diskuterte idealet om trofasthet, med henvisning blant annet til Femte Mosebok: «Dere skal ikke legge noe til det jeg befaler dere, og ikke trekke noe fra.» Michael P. Cronin holdt foredraget «Hvorfor oversettelser ikke bør koste oss kloden», hvor hovedpoenget var at vi som oversettere i bunn og grunn fremmer vekst og økt globalisering, og at det derfor trengs nytenkning om vi skal kunne redde jordkloden. Oversettere har høy kompetanse i å tolke andre kulturer og tenkesett, og det er på høy tid at vi videreutvikler den til også å omfatte andre arter og miljøet.

Svært mange norske bidro med presentasjoner. Ikke bare gjorde NOs medlemmer Bente Christensen, Éva Dobos, Per Einar Fosser og Gunvald Ims en fin innsats, alle sammen, også NAViO, NTF og NFFs medlemmer holdt presentasjoner. Fire–fem parallelle sesjoner gjorde at det var umulig å få med seg alt, og som så ofte skjer, kolliderte gjerne de innleggene man hadde aller mest lyst til å høre.

En arrangørtabbe gjorde at avslutningsmiddagen var delt i to. Den AUSIT-arrangerte gallamiddagen var igjen et eksempel på at arrangørene ikke hadde tatt oppdraget helt på alvor, og ble av mange tilstedeværende knapt opplevd som et FIT-arrangement. For de av oss som var på middagen som ble holdt på kunstmuseet i Brisbane, midt i et kunstverk av Yayoi Kusama, og med avtakking av avtroppende president og presentasjon av de nye rådsmedlemmene, var det en stor opplevelse.

Neste kongress blir i Varadero på Cuba i november/desember 2020.

Cuba jubler over seieren. Foto: Jørgen Christian Wind Nielsen.

Cuba jubler over seieren. Foto: Jørgen Christian Wind Nielsen.