Kulturministeren inviterte til pressekonferanse på Litteraturhuset hvor regjeringens forslag til boklov ble lagt frem.
Bokloven er historisk og skaper ny fremtid, sier Hadia Tajik.
Lov om omsetning av bøker (bokloven) omfatter fire hovedpunkter:
Bokloven er obligatorisk for hele bransjen. Rabattaket vil ligge på 50 prosent. Loven gjelder alle slags bøker, også e-bøker og fagbøker. Loven skal sikre like konkurransevilkår
Kulturministeren sier at loven vil komme leserne og forfatterne til gode og fremme tilgang til litteratur i alle formater over hele landet
Sentrale punkter i bokloven er bl.a. å sikre norsk litteratur av høy kvalitet og mangfold, å sikre et bredt spekter av litteratur og å sikre god tilgang til litteraturen.
Det knyttet seg spenning til om loven kom til å omfatte e-bøker, hvilket den nå gjør. E-bøker og papirbøker skal i utgangspunktet gis ut samtidig .” Det skal ikke være sånn at man utsetter teknologiutviklingen. Vi kommer til å evalurere hvilken effekt loven har på e-bokmarkedet”  sa kulturministeren og tidfestet prøveperioden til tre år
Her er lenke til lovforslaget.  http://www.regjeringen.no/pages/38311759/PDFS/PRP201220130144000DDDPDFS.pdf