29. mai la regjeringen fram at de både utvider og bevilger mer penger til kompensasjonsordningene for kultur.

«Regjeringen vil bidra til mer aktivitet når smittespredningen i samfunnet er under kontroll og foreslår å forlenge kompensasjonsordningene for kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet til 31. august, samtidig utvides ordningene med 1,5 milliarder kroner», heter det i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

100 millioner kroner av disse 1,5 milliarder kronene skal gå til en ny ordning for å sikre at musikere, forfattere, billedkunstnere, scenekunstnere og filmkunstnere kan fortsette sitt kunstneriske virke framover. 70 millioner kroner skal fordeles av Statens kunstnerstipend og 30 millioner av Fond for utøvende kunstnere. Pengene gis i form av stipend og skal opprettholde aktivitet for skapende og utøvende kunstnere, opplyser Kulturdepartementet i pressemeldingen.
Les hele saken her.

NO vil komme med mer informasjon etter hvert som det blir kjent hvordan man søker på det nye stipendet.