«Mon ikke Reidar Øksnevad er den fineste bokelsker vi har i Norge i dag?» Med disse hedersordene innledet Francis Bull en artikkel om Reidar Øksnevad.  Øksnevad bodde i Latinerkvarteret i Paris i 34 år fra 1912, hvor han blant annet underviste ved Sorbonne og jobbet som bibliotekar. Som oversetter hadde han en noe uvanlig spesialitet: aforismer og visdomsord fra fransk og tysk, som han selv samlet og publiserte i antologier i spennet fra «Hvad sier Goethe, Schopenhauer og Nietzsche?» til «Franske tanker om kvinder og elskov».

Etter hvert ga Øksnevad seg hen til en annen lidenskap: bibliografier. Den første, «Frankrike i norsk litteratur» utkom i 1939. «Her finn vi eit oversyn over norsk litteratur som handlar om Frankrike heilt sidan Holbergs tid, også alt «fransk» som måtte vere offentleggjort i utlandet av nordmenn eller det som gjeld det norske. Omsetjingar til norsk av franske bøker er sjølvsagt tatt med,» skriver Jan Olav Gatland. Øksnevad utarbeidet siden en hel serie med lignende bibliografier om «Utlandet i norsk litteratur».

Les mer om Øksnevads liv i bokens tjeneste i Jan Olav Gatlands artikkel.