Den internasjonale oversetterføderasjonen FITs neste verdenskongress avholdes i Varadero på Cuba 1.–3. juni 2022.

Norsk Oversetterforening (NO) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) utlyser med dette støtte til deltakelse på kongressen.

Informasjon om kongressen finnes på denne nettsiden.

Under finner du søknadsskjema med informasjon om kriterier for tildeling av støtte. Skjemaet benyttes av NO-medlemmer og av dobbelmedlemmer i NO og NFFO, samt oversettere som hverken er medlem i NO eller NFFO. Medlemmer kun i NFFO benytter søknadsskjema utlyst av NFFO.

Søknader innvilges etter følgende retningslinjer:
Det legges vekt på begrunnelse for søknaden, og hvilket faglig utbytte den enkelte forventer å få ved å delta på kongressen. Søkere som skal holde innlegg på kongressen vil bli prioritert, og sammendraget som er sendt kongressen, legges ved søknaden. De som mottar reisestøtte fra foreningene skal levere en tekst til publisering eller holde en presentasjon på et egnet medlemsmøte.

Støtte kan gis til: dokumenterte utgifter til reise, opphold i kongressperioden, kongressavgift og -materiell.

Det vil bli tildelt tilskudd etter dokumenterte utgifter på inntil kr 15 000 til medlemmer i kun en av foreningene, og tilskudd inntil kr 20 000 til medlemmer i begge foreninger. Støttebeløp til ikke-medlemmer vurderes i det enkelte tilfelle.

Søknadsfrist: 21. februar 2022