6. oktober 2011 utkommer denne boken av Per Qvale på Bokvennen forlag:

To dusin små essays oppholder seg ved ånds- og krigshistoriske temata, med oversetteriske betraktninger som rød tråd. Fra mytisk tid, videre gjennom 2300 års kronometrert tid.

Essayene streifer krigshissere som Alexander den store, Vilhelm Erobreren, Djengis Khan, Karl XII, Napoleon, Bismarck, Hitler, Harris.

Dveler ved grufulle søleslag i hundreårskrigen, tredveårskrigen, verdenskrigene. Og gruoppvekkende sjøslag! ved Svolder, Fimreite, i Nord-Atlanteren, Østersjøen. Dveler ved reddsomme skipsforlis.Ved beleiringer, krigserobringer – men også fredsbestrebelser.

Gjør seg tanker om oversettelsens vesen. Og uvesen. Samt om oversetteres skjebner: Oversettere knivstikkes, skytes, henges, halshugges, brennes. Noen blir ekshumert og kanonisert.

Millioner av mennesker dør på disse boksidene. Og millioner av hester.

Det opptrer en vrimmel av translatologer, såsom Ovid, Dolet, Tyndale, Ménage, Pope, Schleiermacher, Bassnett, Hermans. Og Tage Danielsson.

Et snes litterater nevnes i forbifarten, såsom Homer, Boccaccio, Münchhausen, Nabokov, Böll, Tunström, Andersson, Combüchen, Salinger, Musil, Mann, Lindgren, Fowles, Twain, Carroll, Dickens, Wilde, Conrad, Orwell, Le Carré.

Språk- og værensfilosofer som Dilthey, Wittgenstein, Heidegger, Benjamin får hederlig omtale.

Et snes norske oversettere forekommer også. Og de er nevnt ved navn.

Per Qvale (f. 1946) er mag.art. i litteraturvitenskap. Han har oversatt hundreogførti bøker og skuespill, blant annet av Thomas Mann, John Irving, John Fowles, Göran Tunström, Selma Lagerlöf og Torgny Lindgren.