Kopinors voldgiftsrett har gitt opphaverne økt andel av Bokhylla-vederlaget, og de vil nå få 76 % mot tidligere 70 % av vederlaget. Dette er helt i tråd med kravet fra de 14 opphaverorganisasjonene og vil gi opphaversiden samlet rundt 700 000 kr ekstra i året.

Les dommen i sin helhet her.