Nina Zandjani forteller om deler av doktorgradsprosjektet sitt: «Paratekster i tyske oversettelser av Sa’dis Golestân (Der Rosengarten)»

Som del av mitt pågående forskningsarbeid innenfor prosjektet Traveling texts undersøker jeg paratekstene til tre tyske oversettere av den persiske dikteren Sa’dis Golestân (Der Rosengarten). Paratekster utgjør ifølge Gérard Genette (2001) en “udefinert sone” mellom det som er innenfor og utenfor, og styrer hele lesingen av teksten (2001:2). Paratekstene jeg undersøker, er oversetternes takksigelse, innledning, forord/etterord, ordlister, fotnoter/sluttnoter, lister over navn på personer og steder, referanser til andre verk av Sa’di og annen persisk litteratur, og til Koranen. Jeg antar at paratekstene styrer lesingen og persepsjonen av de tyske oversettelsene av Golestân, og vil vise hvordan de tyske oversetterne har brukt dem til å formidle referansesystemet til de kulturelle elementene i teksten. Metoden jeg bruker er nærlesing, og de sentrale spørsmålene: Hva er forklart? Hvor og hvordan er det forklart? Er det nødvendig informasjon eller tilleggsinformasjon? Med dette kan jeg også vise at paratekstene sier noe om oversetternes antakelse av lesernes forutsetninger og kunnskap om Midtøstens filosofi og litteratur, eller mangel på sådan.

Undersøkelsen viser betydelige forskjeller i paratekstene til de tre tyske oversetterne, Graf (1846), Bellmann (1982/1998) og Göpel (1997), både i innhold og omfang.

Arrangør: Seminar for oversettelse

Neste seminar avholdes tirsdag 5. mai: Marcus Axelsson presentere «Skönlitterär översättning i Skandinavien – en studie av tre översättare», mer informasjon kommer når det nærmer seg.