Som del av prosjektet ”Ibsen in Translation” arrangerer Senter for Ibsen-studier et seminar med spesifikt fokus på oversettelser i teateret.
Tid: Tirsdag 13. september 2011 kl.1015-1200 Sted: Seminarrom 454 P.A. Munchs hus.

Program


* Ellinor Kolstad, oversetter og Frode Helland, Ibsensenteret: «Ibsen in Translation»


* Ba Clemetsen, Nationaltheatret: For mye … Ikke nok!


* Ola Bøe, Det norske teatret: Utgått på dato!


* Giuliano D’Amico, ILOS: Å lage italiener av Ibsen


* Barbara Haveland, oversetter: Å finne stemmene De åtte oversetterne som i dag deltar i prosjektet, arbeider nå med å oversette En folkefiende til sine morsmål. De fleste vil være tilstede på seminaret.


Prosjektet støttes av Utenriksdepartementet og Ibsensenteret.


Seminaret er åpent for alle.