Torsdag 15. september inviterer Creo, LOs forbund for kunst og kultur, Norsk Journalistlag Frilans, Kunstnernettverket og Norsk kritikerlag til seminar om sosiale rettigheter for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Seminaret kan følges via strømming her.

«Morgendagen for selvstendige»
Torsdag 15. september kl. 09.30– 12.00
Oslo Kongressenter

I Hurdalsplattformen slår regjeringen fast at de skal utrede og forbedre sosiale ordninger for selvstendige. Vi inviterer derfor politikere og alle interesserte til konferanse om sosiale rettigheter, for å finne løsninger for et anstendig arbeidsliv for morgendagens selvstendige.

Det sosiale sikkerhetsnettet for selvstendige næringsdrivende og frilansere har lenge vært dårlig eller ikke-eksisterende. Sammenlignet med arbeidstakere har selvstendige ikke i samme grad rett til pensjon, sykepenger, dagpenger eller foreldrepenger.

Koronapandemien, med stengte scener, oppdragstørke og omveltning ble for mange et krasjkurs i hvor svake de sosiale ordningene for selvstendige kulturarbeidere er.

Program

9.30 Velkommen
9.40 August Ringvold, advokat i Norsk Journalistlag, innleder om begrepene knyttet til selvstendige og sosiale ordninger
9.55 Kristin Alsos fra FAFO legger fram funn fra FAFO-rapporten om velferds-ordninger for selvstendig næringsdrivende
10.15 Pause
10.30 Paneldebatt med selvstendige innen kulturnæringen: Hvordan ser vår arbeidshverdag ut? Hvilke utfordringer møter vi på? Med Ika Kaminka, Fredrik Solstad, Lars Elton og Sandra Lillebø.
11.10 Pause
11.15 Paneldebatt

  • Torbjørn Vereide (Ap), Arbeid- og sosialutvalget
  • Julie Lødrup, LOs førstesekretær og leder for LO Selvstendig
  • Dag Idar Tryggestad, leder av Norsk Journalistlag