Torsdag 13. april var det duket for seminar om ukrainsk litteratur og samoversettelse på Litteraturhuset i Oslo. Arrangører var Norsk Oversetterforening og NORLA i samarbeid med Tidsskriftet Mellom og Den ukrainske forening i Norge. Opptak av seminaret kan sees her.

Rundt 30 fremmøtte i salen – og 80 på Zoom og YouTube, deriblant flere fra Ukraina – fulgte det fire timer lange, rikholdige programmet.

Vira Ageyeva var med fra Kyiv og holdt et innlegg om ulike strømninger i ukrainsk litteratur hvor hun trakk frem konkrete forfattere og anbefalte verker, før Atle Grønn ga publikum et kræsjkurs i ukrainsk språk og i den russiskukrainske blandingsvarianten surzjyk.

Flere av programpostene var viet ulike erfaringer med å oversette i par. Juri Durkot var med fra Lviv og snakket om å samoversette ukrainsk litteratur til tysk, mens Johanne Fronth-Nygren delte erfaringer fra «Tekst i flukt».

Et av målene med seminaret er å få norske forlag til å utgi bøker som er oversatt av to oversettere, noe som er en nødvendighet når få oversettere behersker kildespråket, slik tilfellet per i dag er med ukrainsk. Bernhard Mohr, redaktør i Cappelen Damm, snakket om samoversettelse fra et forlagsperspektiv.

Olena Odyneka fra Ukrainian Book Institute (NORLAs søsterorganisasjon) var med fra Kyiv. Hun fortalte om dagens ukrainske bokmarked, om utfordringer med trykking og distribuering av bøker. Til tross for at mange «kulturprodusenter er ved fronten», som Odyneka uttalte det, arrangeres det i vår en litteraturfestival i den ukrainske hovedstaden.

I en avsluttende panelsamtale fikk publikum møte tre av oversetterne som skal i gang med å samoversette et knippe ukrainske forfattere til norsk. De ferdige tekstene skal publiseres i et eget Ukraina-nummer av Tidsskriftet Mellom.

Seminaret 13. april var starten på en større satsning på å rekruttere flere oversettere fra ukrainsk. Det vil bli holdt et eget tekstverksted i juni – i forkant av NORLAs store oversetterkonferanse der ukrainskprosjektet også vil bli presentert.