Tid: 13. april 2023, 9:00—12:30 med påfølgende lunsj
Sted: Litteraturhuset i Oslo, Amalie Skram. Det vil også være mulig å følge seminaret digitalt via strømming.
Arrangør: NORLA og Norsk Oversetterforening i samarbeid med Mellom og Den ukrainske forening i Norge
Seminaret er gratis.

Påmeldingsfrist: 10. februar

I kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina ønsker mange norske forlag å utgi ukrainsk skjønnlitteratur. Et hinder på veien er mangelen på oversettere fra ukrainsk til norsk.

Denne mangelen ønsker NORLA og Norsk Oversetterforening – i samarbeid med tidsskriftet Mellom og Den ukrainske forening i Norge – å bøte på ved å rekruttere flere oversettere, fortrinnsvis blant etablerte oversettere av andre slaviske språk: Disse vil koples sammen med etablerte ukrainske norskoversettere fra NORLAs nettverk.

På dette halvdagsseminaret vil det blant annet bli foredrag om ukrainsk litteratur og et mer lingvistisk foredrag om særtrekk ved ukrainsk språk. Det vil også bli flere innlegg om ulike erfaringer med å oversette i par. Forlagets perspektiv vil også være representert, og norske forlagsredaktører vil inviteres særskilt som publikum.

Seminaret 13. april er første del av en større satsning på samoversettelse fra ukrainsk til norsk. I forbindelse med seminaret ønsker vi å danne oversetterpar blant dem som ønsker det, og så langt det er plasser nok.

I etterkant av seminaret – fram mot sommeren 2023 – vil parene samarbeide om å oversette et utvalg tekster til et eget Ukraina-nummer av Tidsskriftet Mellom. Et langsiktig mål er at hele verker samoversettes og utgis av norske forlag.

Påmelding til seminar 13. april 2023

Navn(Påkrevd)