Sigmund Skard var professor i litteraturhistorie, forfatter og skjønnlitterær oversetter. Han oversatte i alt over hundre forfattere fra antikken og fremover, og er blant annet kjent for sin gjendiktning på rim av Dantes middelalderverk «Den guddomlege komedien», som han fikk Bastianprisen for i 1965.

Mari Johanne Berdal Hertzenberg skriver følgende om den spesielle veien inn i oppdraget:

«Faktisk hadde Skard i utgangspunktet slett ikke tenkt å begi seg ut på noen Dante-oversettelse. Han hadde lest Dante allerede på gymnaset, men sverget på at han skulle holde seg langt unna ‘hans trolldomsverd’. Slik ble det imidlertid ikke. Rett før krigen hadde Samlaget henvendt seg til Henrik Rytter, som hadde oversatt Shakespeare og Boccaccio, og bedt ham om å prøve seg på en Dante-oversettelse. I 1942 la han fram manuskript til hele Dantes Komedie. De sakkyndige var imidlertid skeptiske, og Rytter ga opp arbeidet for godt.

Da 700-års jubileet for Dantes fødsel nærmet seg i 1965, ba Samlaget Skard om å se om han kunne gjøre noe med Rytters manus. Norge var på denne tiden ett av de få europeiske landene som ikke hadde noen stor gjendiktning av Dante, og en bokmålsoversettelse var visstnok på trappene. Dermed gikk det som det måtte gå: ‘Før eg visste det, sat eg og sette om Dante for Det norske Samlaget, og gjekk gjennom ein av dei underlegaste episodar i livet mitt’, skriver Skard.»

Les videre om hvordan det gikk i artikkelen i leksikonet.