Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Skatte-ABC

SKATTE-ABC sier i pkt. 3.15 i kapitlet Arbeidsgiveravgift: «Vederlag for utnyttelse av immateriell rettighet», følgende:

Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av vederlag for utnyttelse av immateriell rettighet i motsetning til vederlag for utført arbeid. Det skal således ikke beregnes arbeidsgiveravgift av f.eks. såkalt gjenbrukshonorar som utbetales til oversettere, reprisehonorar til skuespillere og andre som har medvirket i tv-program.

 

Tilbake til Oversettere og skatt

NORSK OVERSETTERFORENING