Alle skjemaer til foreningens stipender: diversestipend, arbeidsstipend/prosjektstipend, prosjektstipend for pensjonister og etableringsstipend er lagt ut på NOs hjemmesider under «Stipender.»

Alle som ønsker søknadspapirer tilsendt i posten kan henvende seg til:


Liv Gudmundstuen
Postboks 579 Sentrum, 0105 Oslo
Tlf: 22 47 80 94
liv.gudmundstuen@translators.no


Søknadsskjema til statens kunstnerstipender og statens garantiinntekt finnes på: www.kunstnerstipend.no. De kan også fås ved henvendelse Liv Gudmundstuen: se over.


For alle stipender gjelder at man skal søke på originalskjema.


Søknad på faks godtas ikke.


Søknader som er poststemplet etter søknadsfristen blir ikke behandlet.