Dette innlegget stod på trykk i Aftenposten 17. september 2021.

Nylig hadde Aftenposten en reportasje om krigere fra Taliban som hadde inntatt den norske ambassaden i Kabul. Reportasjen viste blant annet representanter fra Taliban som forsøkte å knekke en DVD med en film basert på en norsk barnebok i to. For oss blir dette ekstra virkningsfullt fordi det er en bok vi kjenner. Men i Afghanistan er dette bare en bok i rekken av bøker Taliban har destruert. For eksempel ble 55.000 bøker og manuskripter tilhørende biblioteket Puli Khumri nord i landet ødelagt av Taliban. Forlag og bokhandlere flytter og skjuler bøker for at Taliban ikke skal ødelegge dem og straffe eierne, utgiverne og opphaverne. Hvilken som helst ytring, gjennom litteratur eller andre kunstuttrykk, som ikke er i samsvar med Talibans shariaversjon, er utsatt.  I 2001 – på ett år – ødela Taliban 2.750 kulturgjenstander i nasjonalmuseet. Det er en kulturell verdensarv som forsvinner.

I tillegg kjemper forfattere og andre frie ytrere for å unngå å havne på radaren til Taliban. I sommer oppsøkte Taliban den anerkjente poeten Abdullah Atefi i sitt hjem, og skjøt ham på gaten.  Den unge poeten Mehran Popal ble arrestert av Taliban og ingen vet hvor han er. Det er flere slike eksempler. Forfattere og andre kjemper for å unngå å havne på radaren til Taliban, og de forsøker å komme seg ut, men nabolandenes grenser er stengte.

Regjeringen har uttalt at den primært vil beskytte afghanere som har en klar tilknytning til Norge. Siden forfattere og oversettere per definisjon har frie yrker, er ikke disse menneskene tilknyttet organisasjoner eller nettverk som tilfredsstiller et slikt krav. Men alle mennesker som har forsøkt å bidra til det afghanske samfunnets demokratiske utvikling, burde innfri til et beskyttelseskriterium.

Ytringsfrihet er en grunnleggende forutsetning for demokrati og menneskerettigheter. Og som Kulturmeldingen (2019) også slo fast: Kunst og kultur er ytringer. Et rikt og variert kulturliv er en forutsetning for ytringsfriheten og et velfungerende demokrati. I Norge, som i Afghanistan. Forfatter- og oversetterorganisasjoner i Norge ber den norske regjering om å gjøre alt den kan for å sikre frie stemmer og frie ytrere, og ivareta vår felles kulturarv. Norge har et moralsk og politisk ansvar og må bidra til å beskytte kollegaer i Afghanistan og åpne dørene for flere av dem som nå er spesielt truet.

Vi vil også komme med en oppfordring til alle norske forlag om å oversette mer litteratur av afghanske forfattere. Gjennom å lese bøker, både skjønnlitteratur og sakprosa, får vi større innsikt og forståelse for hverandre på tvers av landegrensene. Dessuten har Afghanistan en rik kultur det er av betydning at vi kjenner.

Den norske Forfatterforening v/Heidi Marie Kriznik

Forfatterforbundet v/Eystein Hanssen

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening v/Arne Vestbø

Norsk Oversetterforening v/Hilde Lyng

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere v/Alexander Løken