Forfatter og satiriker Knut Nærum er tildelt Språkgledeprisen for å ha spredd språkglede i den norske offentligheten gjennom flere år, i flere medier og innenfor flere sjangre. Prisen er på 15000 kroner og blir delt ut for første gang i i år.

Juryeb har bestått av Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet, Inger Johanne Sæterbakk, prosjektleder for Språkåret 2013, og Cecilie Winger, leder for Norsk Oversetterforening og representant for Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Juryen inviterte folket til å nominere kandidater til prisen, som skulle gå til en person i norsk offentlighet som på kreativt vis bidrar til å spre språkglede.


– Briljant balanse


Dette sier juryen om vinneren: «Når Språkgledeprisen deles ut for første gang, går den til en person som har spredd språkglede i den norske offentligheten gjennom flere år, i flere medier og innenfor flere sjangre.


Årets prisvinner er en person som forvalter ordene med ro og omhu, og som med innsikt og overraskelse lager formuleringer som framkaller både spontan og langvarig latter, men også gir publikum noe å bryne seg på. Prisvinneren balanserer briljant mellom belæring og begeistring, enten vedkommende skaper egen litteratur i form av barnebøker eller revytekster, tilfører nytt liv og nye tolkninger til Ibsens klassikere eller gir alternative perspektiver på siste dagers nyhetsbilde. Han er en glimrende satiriker som alltid slår oppover eller bortover, og kan sies å ha ordene i sin makt, selv om klisjeer strengt tatt ikke hører hjemme i en omtale av en prisvinner som sjelden eller aldri tar klisjeene i bruk selv.


Da vinneren ble underrettet om at han hadde vunnet Språkgledeprisen, svarte han: «Steike babadu, som min far ville ha sagt.» Vi tror også at dette er noe prisvinneren selv kunne ha sagt, framført med et nøytralt toneleie, et avmålt ansiktsuttrykk på grensen til det alvorlige, mens en million tv-seere humrer av nok et velartikulert uttrykk for det som kanskje kan kalles «den nærumske kulturen»? Vi gratulerer Knut Nærum som vinner av Språkgledeprisen 2013.»