Hvem fortjener å hedres med Språkgledeprisen?
Lørdag 2. mars 2013 – under festforestillingen som avslutter Oversatte dager 2013 (se: www.oversattedager.no) deler vi for første gang ut Språkgledeprisen. Prisen er på kroner 15 000, den er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Språkrådet, Språkåret 2013 og Norsk Oversetterforening. Den skal deles ut til en person i norsk offentlighet som på kreativt vis bidrar til å spre språkglede og skape begeistring for ulike måter å uttrykke seg på.

Juryen trenger innspill!


Send forslag til leder@translators.no innen 16. januar.

Juryen for Språkgledeprisen består av direktør i Språkrådet, Arnfinn Muruvik Vonen, leder for Språkåret 2013, Inger Johanne Sæterbakk, og leder for Norsk Oversetterforening, Cecilie Winger.