Stipender

St. Hieronymus

Hieronymus er opphavsmannen til Vulgata, den latinske oversettelsen
av Bibelen fra gresk og hebraisk. Han oversatte Bibelen rundt år 400.

Les om ham her!

NORSK OVERSETTERFORENING