Oslo Bys kulturstipend

Dette stipendet er nå dessverre avviklet.

Stipendordningen for kunstnere og kulturarbeidere:
Inntil 2009: Med forbehold om bystyrets godkjenning deles det ut rundt 35 stipender på kr 20 000 hvert år til hver av følgende grupper:

Billedkunstnere, kunsthåndverkere, brukskunstnere, designere/visuell kommunikasjon, skjønnlitterære forfattere/essayister, faglitterære forfattere og oversettere, skjønnlitterære oversettere, barne- og ungdomsbokforfattere, dramatikere, musikere, sangere, komponister, ballettdansere/koreografer, skuespillere, sceneinstruktører, scenograf/kostymetegnere, filmkunstnere, journalister, fotografer, kritikere (litteratur, kunst, film, musikk, teater, ballett). Tostipend går til ledere for amatørvirksomheter og deles ut av byråden for næring og kultur. De øvrige stipend kan søkes av erfarne kunstnere og kulturarbeidere med tilknytning til Oslo. Kunstnerorganisasjonene foretar en anbefaling til stipendene.

NORSK OVERSETTERFORENING