Stipendkomiteen for skjønnlitterære oversettere tildeler Norsk Oversetterforenings stipender og innstiller til Statens kunstnerstipend. Årets tildelinger er som følger:

Tildelinger av Norsk Oversetterforenings stipender 2023

Arbeidsstipend og arbeidsstipend av kortere varighet:

2 år:
Øyunn Rishøi Hedemann
Kirsti Vogt
Hedda Vormeland

1 år:
Cristina Gómez Baggethun
Kristin Lie Garrubo
Marina Hobbel
Hilde Rød-Larsen

6 mnd.:
Runa Kvalsund
Hilde Lyng

3 mnd.:
Synneve Sundby
Øystein Vidnes
Julia Wiedlocha
Eivind Aalen Øi

Det ble tildelt kr 82 000 i etableringsstipender og kr 3 518 000 i diversestipender.

Tildelinger fra Statens kunstnerstipend til skjønnlitterære oversettere 2023
Arbeidsstipend
Diversestipend