Lydbokforlaget/Fabel sitter igjen med et beløp  til ukjente rettighetshavere etter at lisensavgifter for 2020 er avregnet. Beløpet på kr 27 000 tildeles som tre diversestipender à kr 9 000.

Stipendet kan søkes av alle oversettere som har fått utgitt skjønnlitterær oversettelse som lydbok i 2020. (Gjelder ikke utgivelser i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.)

Tildeling av stipend er ikke avhengig av foreningstilknytning.

Søknadsfrist 21. juni. Tildeling foretas av Norsk Oversetterforenings stipendkomité.

Søknadsfristen er gått ut.