Norsk oversetterforening gir støtte til at en oversetter kan honorere et NO-medlem til å lese og komme med skriftlige og muntlige tilbakemeldinger på inntil 100 sider av en oversettelse under arbeid. Arbeidet honoreres med kr 25 pr 1000 tegn (inkludert mellomrom).

Søknad om støtte må være prosjektrelatert. Om ønskelig, kan NO være behjelpelig med å finne en egnet kollega.

 


Ordningen har to hovedmålgrupper med litt forskjellige behov:


På den ene siden den erfarne oversetteren som kanskje føler at hun/han står i stampe og faglig ikke kommer noen vei, eller som står overfor nye utfordringer – en ny sjanger, nytt språk, en ny stil, og som ønsker hjelp til å komme videre.


På den andre, nybegynnerne som strever med mer basale ting, som trenger hjelp til å lære seg å omgå de verste oversetterfellene, eller som, om de ikke er medlemmer i NO, vil trenge veiledning som viser vei mot medlemskap.


Oversettere som ikke er medlem av foreningen, må vedlegge kopi av undertegnet normalkontrakt. Disse prosjektene må ha en vanskelighetsgrad som gjør det egnet som lærestykke, og originalteksten må følge med søknaden.


Søknader behandles fortrinnsvis administrativt og forelegges Faglig råd ved behov.


Se HER