Bonnier, en av Sveriges største forlagsgrupper, har i høst tatt i bruk en ny oversetterkontrakt. Kontrakten har vakt sterke reaksjoner, og i forrige uke gikk Sveriges Författarförbund ut og frarådet svenske oversettere å inngå kontrakt med Bonnier.

Forbundet reagerer blant annet på at kontrakten er utarbeidet av forlaget uten oversetternes medvirkning, og at det ifølge kontrakten skal gis et engangshonorar for all utnyttelse (inkludert pocket, lydbok og digital utgivelse) for en avtaleperiode på 30 år. Kontrakten gir dessuten forlaget rett til å gjøre endringer i teksten uten oversetters samtykke. Bransjebladet Svensk Bokhandel har skrevet flere artikler om saken.

Norsk Oversetterforening støtter oppfordringen fra Sveriges Författarförbund og sendte 30. november følgende støtteerklæring:

«Norsk Oversetterforening støtter svenske oversetteres avvisning av Bonniers oversetterkontrakt. Bonnier holder frem «öppenhet, respekt, kvalitet, mod och affärsmässighet» som ledestjerner for sin virksomhet, men har utviklet en ensidig og urimelig kontrakt som krenker oversetternes ideelle rettigheter, fratar dem råderetten over sitt åndsverk og gir så dårlige vilkår at det er umulig å levere kvalitet. Ved å innføre engangshonorar fratar Bonnier oversetterne vederlag for alle former for sekundærutnyttelse i 30 år. I tillegg inneholder kontrakten en hemmeligholdelsesklausul som er i direkte konflikt med åpenheten som prises i Bonniers verdigrunnlag. Dette er ikke bare i strid med god forlagsskikk, men også med nordisk opphavsrettslovgivning!

Vi oppfordrer herved Bonnier om å ta kontakt med Sveriges Författarförbund og innlede reelle forhandlinger om en ny oversetteravtale.»