Avtalen om oversettelse av dramatikk til teaterbruk mellom Norsk Oversetterforening og Norsk teater- og orkesterforening (NTO) er reforhandlet.

Sidehonoraret er justert opp til kr 530 (fra kr 510)  med virkning fra 1. januar 2023. Prøvehonoraret er på kr 970 per prøve.

Du finner teateravtalen her.

Det ble også avtalt at det før 1. november i avtalens utløpsår skal opptas forhandlinger mellom NTO og NO om eventuell honorarregulering for kommende år.

NO anbefaler at man bruker denne avtalen framfor å overlate forvaltning av rettigheter til teaterforlag.

Protokollen kan leses her.