Avtalen om oversettelse av dramatikk til teaterbruk mellom Norsk Oversetterforening og Norsk teater- og orkesterforening (NTO) ble reforhandlet i fjor høst.

Med virkning fra 1. januar 2022 er sidehonoraret justert opp til kr 510 (fra kr 500) og prøvehonoraret til kr 925 (fra kr 900). Satsene gjelder til og med 31. desember 2022.

Du finner teateravtalen her.