Avtalen om oversettelse av dramatikk til teaterbruk mellom Norsk Oversetterforening og Norsk teater- og orkesterforening (NTO) er reforhandlet.

Sidehonoraret er justert opp til kr 500 (fra kr 480)  med virkning fra 1. januar 2021. Prøvehonoraret er på kr 900.

Du finner teateravtalen her.

Det ble også avtalt at det før  1. november i avtalens utløpsår skal opptas forhandlinger mellom NTO og NO om eventuell honorarregulering for kommende år.

NO anbefaler at man bruker denne avtalen framfor å overlate forvaltning av rettigheter til teaterforlag.

Protokollen kan leses her.