For fjerde år på rad møtes fire eksilforfattere og fire norske oversettere til et to dagers verksted på Kapittelfestivalen. Prosjektet ble startet av Norsk PEN i samarbeid med Norsk Oversetterforening i 2015 for å hjelpe fribyforfattere å nå ut til publikummet i sitt nye hjemland. Norsk Oversetterforening overtok ansvaret for verkstedet året etter og driver det videre i samarbeid med Kapittelfestivalen.

Oversetterverkstedet er en enestående anledning for eksilforfattere i Norge til å få overført en av tekstene sine til norsk. Over to dager sitter oversetter og forfatter og jobber tett sammen og kommer fram til et resultat i fellesskap. For flere av de tidligere deltagerne har Tekst i flukt vært første skritt på veien mot å bli tatt på alvor som forfatter i Norge. Oversettelser fra verkstedet er senere blitt lest opp på ulike litterære arrangement og publisert i norske aviser og tidsskrifter. For oversetterne er dette en unik anledning til å eksperimentere med en ny måte å jobbe på. Her finner oversettelsen sted i kontinuerlig dialog med forfatteren heller enn alene foran en bokside, en metode som både oppleves utfordrende og berikende. Enkelte av forfatterne og oversetterne har fortsatt samarbeidet også etter at verkstedet var avsluttet.

Med utspring i verkstedet avholdes det tre publikumsarrangementer under festivalen, hvor oversettere og forfattere møtes til opplesning og samtale:

Kjærleik i Kaukasus
Torsdag 20. september kl. 17.30–18.20 (4. etasje, Salongen)

Korleis elska i eit land kor mange typer kjærleik ikkje er lov? Gunel Movlud i samtale med Hege Susanne Bergan.

Korleis elska på tvers av grenser når styresmaktane manar til hat? Den kjende poeten, journalisten og aktivisten Gunel Movlud frå Aserbajdsjan var flyktning i fem år som born på grunn av konflikt mellom heimlandet og naboen Armenia. Som vaksen har ho arbeidt for forsoning og fred i regionen, og for eit større kjønns- og seksualitetsmangfold i eit patriarkalsk samfunn. I tekstane sine tar ho til orde for kjærleik på tvers av landegrenser og tradisjonelle kjønnsmønster.

Gunel Movlud les eit utval av dikta sine på aserbajdsjansk, og Hege Susanne Bergan les ferske omsettingar på norsk i denne samtalen om Movlud sin forfatterskap og aktivisme. Samtalen er på russisk og norsk.

Arrangementet er stødd av Norsk Forfattersentrum.

Gunel Movlud. foto
Gunel Movlud (t.v.) og Hege Susanne Bergan


Fiktive fellesskap: epilog til den arabiske våren
Fredag 21. september kl. 16.00–17.00 (-1. etasje, Kjelleren)

Møt den syriske forfattaren Sanaa Aoun og egyptiske Montaser Hassan.

I den syriske forfattaren Sanaa Aoun sine noveller lever hovudpersonane i eit grenseland mellom fantasi og røynd, kor det absurde i krigen og i kjærleiken trer fram. Egyptiske Montaser Hassan sine dikt gir glimt av liv og land i endring, modernisering og sekularisering som bryt med tradisjon og religiøs doktrine.

Forfattarane les utdrag frå tekstane sine på arabisk, og Linda Kjosaas og Gunvor Mejdell les sine ferske omsettingar på norsk, før me møter Aoun og Hassan i ein samtale om fellesskap i fiksjonen og nasjonale fellesskap som synte seg å vera fiktive. Johanne Fronth-Nygren leiar samtalen, som er på norsk og arabisk.

Sanaa Aoun. fotoMontaser Hassan. fotoLinda Kjosaas. fotoGunvor Mejdell. foto
Sanaa Aoun (t.v.), Montaser Hassan, Linda Kjosaas og Gunvor Mejdell

Her går grensa! Oppvekst i
Kurdistan
Lørdag 22. september kl. 12.00–13.00 (3. etasje, Klasserommet)

Den kurdiske forfattaren Masha Nikan har skrive mange noveller om og for barn. Til Kapittel kjem ho med historia om ein ung gut som smuglar menneske over grensa mellom iransk og irakisk Kurdistan. Korleis er det å vekse opp når halvparten av landet ditt ligg på den andre sida av grensa; når halvparten av deg er forboden?

Nikan les utdrag frå novella «Gravstein» på persisk; Mohammad M. Izadi les den ferske norske omsettinga, før dei samtalar om samhald og splitting sett med kurdisk barneblikk. Samtalen foregår på norsk og persisk.

Mahsa Nikan. fotoMohammad M. Izadi. foto
Mahsa Nikan og Mohammad M. Izadi

Kapittelfestivalen arrangeres 19.–23. september i Stavanger. Du finner det fulle programmet her.