Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Teststip22

Arbeidsstipend - 2023

Når du har fylt ut skjemaet og klikket "send", går du tilbake til denne siden, klikker på den fanen til venstre der det står "Arbeidsstipend", og sjekker om du eventuelt kan ha fått melding om feil. Det vil da stå "Det oppstod en feil ved innsending. Feilene er uthevet nedenfor". Hvis alt har gått som det skal, vil det stå at søknaden er mottatt av NO. Denne beskjeden vil du da også få til den e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Det kan ta litt tid før du får bekreftelsen i e-post.
 • Det kan tildeles færre år enn det er søkt om, men ikke flere.
 • Arbeidsstipend tildeles for en periode på ett, to eller tre år, ett år for nyetablerte. Ved fastsettelse av stipendets varighet skal det hovedsakelig legges vekt på søkers begrunnelse.  Arbeidsstipend kan tildeles på grunnlag av et formulert prosjekt eller særskilte behov. Det kan gjelde spesielt krevende oversettelse(r), og det kan gjelde særskilt oppdateringsbehov for heltidsoversettere. Planer, produksjon, aktivitetsnivå, tidligere stipendtildeling osv. er tildelingskriterier. Dersom det er særskilte grunner for at oversetteren bør få fornyet sitt arbeidsstipend, kan dette vurderes. 
 • Søkere som ikke er medlem i Norsk Oversetterforening må legge ved fullstendig liste over utgitte/oppførte titler. Se utlysningsteksten for detaljer. Medlemmer i Norsk Oversetterforening innrapporterer sin produksjon via «Din side» på dette nettstedet. Innlogging med brukernavn (ID) og passord. Klikk deg inn på Produksjon og videre til Ny produksjon. Medlemmers produksjonsskjema skal ikke vedlegges søknaden.
  Dra og slipp filer her, eller
  Accepted file types: pdf, Max. file size: 32 MB.

  Diversestipend - 2023

  Når du har fylt ut skjemaet og klikket "send", går du tilbake til denne siden, klikker på den fanen til venstre der det står "Diversestipend", og sjekker om du eventuelt kan ha fått melding om feil. Det vil da stå "Det oppstod en feil ved innsending. Feilene er uthevet nedenfor". Hvis alt har gått som det skal, vil det stå at søknaden er mottatt av NO. Denne beskjeden vil du da også få til den e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Det kan ta litt tid før du får bekreftelsen i e-post.
  • Gjør rede for hva du planlegger å benytte stipendet til i 2023. Det er flere faktorer som vurderes ved tildeling, og det legges særskilt vekt på søknadsbegrunnelsen. Diversestipend kan gis til reiser, utstyr, og annet som er relevant for den skjønnlitterære oversettervirksomheten. Les utlysningsteksten nøye.
  • Ett av tildelingskriteriene er samlet produksjon, omfang og vanskelighetsgrad. Søkere som ikke er medlem i Norsk Oversetterforening må legge ved fullstendig liste over utgitte/oppførte titler. Se utlysningsteksten for detaljer. Medlemmer i Norsk Oversetterforening innrapporterer sin produksjon via «Din side» på dette nettstedet. Innlogging med brukernavn (ID) og passord. Klikk deg inn på Produksjon og videre til Ny produksjon. Medlemmers produksjonsskjema skal ikke vedlegges søknaden.
   Dra og slipp filer her, eller
   Accepted file types: pdf, Max. file size: 32 MB.

   Etableringsstipend - 2023

   Når du har fylt ut skjemaet og klikket "send", går du tilbake til denne siden, klikker på den fanen til venstre der det står "Etableringsstipend", og sjekker om du eventuelt kan ha fått melding om feil. Det vil da stå "Det oppstod en feil ved innsending. Feilene er uthevet nedenfor". Hvis alt har gått som det skal, vil det stå at søknaden er mottatt av NO. Denne beskjeden vil du da også få til den e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Det kan ta litt tid før du får bekreftelsen i e-post.
   • Maksimalt tildelingsbeløp er kr 60 000.
   • Gjør rede for hva det søkes stipend til. Det kan bl.a. gis støtte til datautstyr, kontorutstyr, ordbøker m.m. Det gis ikke støtte til ordinær utdanning. Stipend gis ikke for å dekke utgifter man har hatt før tildelingsåret. Også oversettere som har vært ute av virksomhet noen år, kan i særskilte tilfeller tildeles stipend til reetablering. Det kan være hensiktsmessig å sette opp et budsjett.
   • Søkere som ikke er medlem i Norsk Oversetterforening legger ved fullstendig liste over utgitte/oppførte titler. Se utlysningsteksten for detaljer. Medlemmer i Norsk Oversetterforening innrapporterer sin produksjon via «Din side» på dette nettstedet. Innlogging med brukernavn (ID) og passord. Klikk deg inn på Produksjon og videre til Ny produksjon. Medlemmers produksjonsskjema skal ikke vedlegges søknaden.
    Dra og slipp filer her, eller
    Accepted file types: pdf, Max. file size: 32 MB.

    Prosjektstipend - 2023

    Når du har fylt ut skjemaet og klikket "send", går du tilbake til denne siden, klikker på den fanen til venstre der det står "Arbeids/prosjektstipend", og sjekker om du eventuelt kan ha fått melding om feil. Det vil da stå "Det oppstod en feil ved innsending. Feilene er uthevet nedenfor". Hvis alt har gått som det skal, vil det stå at søknaden er mottatt av NO. Denne beskjeden vil du da også få til den e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Det kan ta litt tid før du får bekreftelsen i e-post.
    • Det kan tildeles færre måneder enn det er søkt om, men ikke flere.
    • Prosjektstipend har varighet fra to til seks måneder. Ved fastsettelse av stipendets varighet skal det hovedsakelig legges vekt på søkers begrunnelse. Oversettere som mottar prosjektstipend, kan være tilsatt i annen jobb forutsatt at stillingen ikke overstiger 50 %. Det er ingen øvre aldersgrense for tildeling av prosjektstipend.
    • Søkere som ikke er medlem i Norsk Oversetterforening må legge ved fullstendig liste over utgitte/oppførte titler. Se utlysningsteksten for detaljer. Medlemmer i Norsk Oversetterforening innrapporterer sin produksjon via «Din side» på dette nettstedet. Innlogging med brukernavn (ID) og passord. Klikk deg inn på Produksjon og videre til Ny produksjon. Medlemmers produksjonsskjema skal ikke vedlegges søknaden.
     Dra og slipp filer her, eller
     Accepted file types: pdf, Max. file size: 32 MB.

     NORSK OVERSETTERFORENING