Tidsskriftet Kritiker skal torsdag den 27. mars avholde et arrangement om oversettelse i Oslo. I forbindelse med dette inviterer tidsskriftet til åpen scene for opplesing av oversatt poesi.

Tidsskriftet Kritiker, som dekker alle de skandinaviske språkene, vil gjennom dette arrangementet undersøke det rådende klimaet for oversettelse og hvilke muligheter som finnes i Norge — hvilke språk glemmes innenfor oversettelse, og hvordan kan man gå frem for å inkludere flere språk?

Opplesningene kan være av poesi som er oversatt fra språk som sjelden oversettes, eller fra de språkene som er etablert som oversatte språk i Norge. Det er også mulig å lese egne poesioversettelser til norsk.

Påmelding sendes til lydialiljegren@kritiker.nu.