Det er kommet diverse råd, innspill og avtaler i forbindelse med koronakrisens konsekvenser for kultur- og bokbransjen. Les mer om dem nedenfor.

Digital opplesning
Hvis noen ber om å bruke din oversettelse i forbindelse med et digitalt arrangement, råder vi deg til å bruke Forfattersentrums anbefalte midlertidige rammeverk for digitale opplesninger (foreløpig gjeldende til 30.04.2020), som du finner her. Forfattersentrum anbefaler at oversettere ber om samme honorar som forfattere ved digital opplesning av tekst.

Situasjonen for bokbransjen
Omsetningen av bøker har gått kraftig ned siden koronakrisens begynnelse. Nedgangen i salget fra fysiske bokhandlere har vært stor og økningen i e-boksalget kompenserer dessverre ikke for dette. I en spørreundersøkelse blant Forleggerforeningens medlemmer går det frem at ni av ti forlag melder om at krisen påvirker økonomien negativt og sju av ti melder at de har stoppet eller utsatt utgivelser.

Forleggerforeningen har på bakgrunn av dette spilt inn et forslag om en «Kulturrådspakke» til Kulturdepartementet slik at det skal være mulig å stimulere til utvikling og utgivelse av nye titler. Her bes det om økte tilskudd til forfattere og forlag, men også om at tilskuddet til de selektive ordningene, der blant annet oversatt litteratur hører hjemme, skal økes slik at minst to tredjedeler av bøkene blir kjøpt inn.

Digital krisepakke for skoleelever og studenter
NO og de andre skribentorganisasjonene har gjennom Kopinor blitt enige med Nasjonalbiblioteket om en krisepakke for studenter og skoleelever, der disse gjennom Feide-systemet får tilgang til alle bøker som er tilgjengelig gjennom Nasjonalbibliotekets nettbibliotek. Tilgangen er ikke ment som en erstatning for tilgang til lærebøker og læreverk, men som en erstatning for de offentlige bibliotektjenestene og vil bare være gjeldende under koronakrisen. Avtalen kan leses her.

Norsk Oversetterforening er som vanlig tilgjengelig på e-post og telefon.