Toril Hanssen og Preben Jordal på LitFestBergen

Onsdag 10. til søndag 14. februar arrangeres LitFestBergen. Av hensyn til smittervern avholdes årets festival digitalt.

På programmet står blant annet et arrangement om oversettelse, i samarbeid med Norsk Oversetterforening: «Generasjonssamtale IV: Trufast eller fri?». Oversetterne Toril Hanssen og Preben Jordal møtes til samtale under ledelse av oversetter og kritiker Margunn Vikingstad. Arrangementet blir strømmet lørdag 13. februar kl. 15.00-16.00 og kan sees gratis via YouTube.

Beskrivelse fra programmet:

Synet på omsetting har forandra seg gjennom tidene. I grove trekk har det veksla mellom ytterpunkta «trufast» og «fri»: Den trufaste omsettinga ligg nærast originalteksten, medan den frie er mest tilpassa språket og kulturen den skal fungere i.

Det har kanskje ikkje vore eit ideologisk paradigmeskifte i løpet av den knappe generasjonen mellom Toril Hanssens og Preben Jordals debutar som skjønnlitterære omsettarar, høvesvis i 1988 og 2007. Men har dei teknologiske endringane i samfunnet gjort noko med måten ein omsett på i dag, samanlikna med for 40 år sidan? Og i kva grad endrar ideala til ein omsettar seg over tid? Toril Hanssen og Preben Jordal diskuterer omsetting før og no med kritikar og omsettar Margunn Vikingstad.

Fullt festivalprogram finner du på LitFestBergens nettside.