«’Hvordan stiller du deg til den såkalte ’problem-orienterte’ barnelitteraturen?’ ble Haugen spurt av Arbeiderbladet i 1983. ‘Det ble lettere å puste etter at den kom. Den betydde en avvisning av idyllen. Men samtidig ga den heller ingen plass for det fantastiske, for eventyret og den grensesprengende fantasien’, svarte han. I dette utsagnet ligger et omdreiningspunkt både for hva slags bøker han ville oversette, hva han skrev selv, og symptomatisk nok hvordan det oversatte ble del av egen skriving.»

Dette skriver Sofie Arneberg om Tormod Haugen, som blant annet bidro med mer teksttro nyoversettelser av J.M. Barries Peter Pan og C.S. Lewis’ Narnia-bøker. Samtidig som han var en produktiv oversetter var han selv en av Norges mest oversatte forfattere, og hans virke som oversetter og forfatter var tett sammenvevd.

Les mer om Tormod Haugen i Norsk Oversetterleksikon.