Torstein Bugge Høverstad er utnevnt til æresmedlem i Norsk Oversetterforening. Utnevnelsen fant sted under årsmøtemiddagen 18. mars.

Torstein Bugge Høverstad har vært medlem i Norsk Oversetterforening siden 1971 og var i perioden 1990 til 1994 formann i foreningen. Han har oversatt bøker av blant andre Shakespeare, Tolkien, Rowling, Dickens og Edward Lear til norsk.

Foreningsleder Ika Kaminka sa blant annet følgende om Høverstads innsats for oversetterstanden i sin tale:

Som formann var du viktig for modernisering av foreininga, og mange av dei ordningane me har i dag, kjem frå deg anten som idé eller praksis. Saman med Per Qvale starta du arbeidet med eit arkiv over medlemmene sin produksjon, og du tok initiativ til ting som styreseminar og kulturreise. Innkjøpsordninga for omsett skjønnlitteratur kom i gang under dykkar periode. Det var for fyrste gong underteikna rammeavtale med NRK. Den fyrste bokklubbavtalen vart inngått.

Men det viktigaste er utan tvil oversetteraksjonen ’91 med verdens beste slagord: «Verdens beste bøker på verdens beste norsk». Aksjonen var ein suksess i den forstand at den viste at det faktisk var mogleg for omsetjarane å stå opp for eigen sak, og stå på krava – eller som du sjølv skriv i jubileumsboka vår: «For første gang å oppleve at vi satte dagsorden selv. Opplevelsen av egen styrke.» Dette var heilt uvurderleg og gav foreininga ei heilt ny sjølvkjensle.

Men kanskje endå meir enn dette er det gjennom di eiga omsetjargjerning, din utrettelege innsats for å ta vare på eigne rettar, at du har vore så viktig for standen. Gjennom sjølv å vera ein av dei ytterst få kjendisomsetjarane i landet, har du gjort ditt for å gjera oss alle meir synlege. Og som du har sagt: «Det er bedre at folk er klar over at man finnes enn at de ikke er klar over det.»

Til æresmedlem av Norsk Oversetterforening kan utnevnes personer som har gjort en eksepsjonell innsats for oversetterfelleskapet, gjennom sosial, faglig eller fagpolitisk gjerning. Æresmedlemskap kan bare tildeles av et enstemmig styre.