«’Trygve Width var konservativ og meget anglofil.’ Denne konsise beskrivelsen er en av få offentlige omtaler av Width som privatperson», skriver Helle Waahlberg.

I dag er det kanskje særlig to oversettelser han huskes for: George Orwells dystopi «1984» – som utkom i Widths oversettelse allerede i 1950, året etter utgivelsen i Storbritannia, og som har satt språklige spor i norsk gjennom begreper som «nytale» – og Abraham Lincolns Gettysburg-tale, som fortsatt leses av norske skoleelever i Widths språkdrakt.

Les mer i Helle Waahlbergs artikkel i leksikonet.